Äldre tillsammans – har din partner blivit sjuk?

Kanske har ni levt ihop sedan ni var unga eller så har ni träffats senare i livet och blivit kära. Oavsett är det förstås väldigt svårt att se den du älskar drabbad av en demenssjukdom samtidigt som åldern tar ut sin rätt hos er båda.

Du som är anhörig till en partner som du levt med i stort sett hela ditt liv mister verkligen en livskamrat på vägen. Gemensamma minnen går förlorade och du måste för första gången i ditt vuxna liv bo på egen hand, när din partner får vård och trygghet på ett vårdboende. Det kan kännas ensamt och svårt att vänja sig vid.

Vi vill att du ska veta att du INTE är ensam, att det finns hjälp och social värme att få från andra håll. Ingen känner din partner så som du gör och för honom eller henne är du den bästa stöttepelaren på jorden, men samtidigt måste du också ta hand om dig själv. Vi hjälper dig gärna att göra det.

Om du träffat din partner i ett senare skede av livet har du förstås också en stor utmaning som anhörig. Demenslotsen kan vara din vägvisare när det känns praktiskt svårt eller känslomässigt tungt. Vi vet att många äldre vill vara ”duktiga” och göra allt själva, men det kan bli på bekostnad av ditt eget mående. Din partner är jätteviktig – men det är du också.

Demenslotsen ger dig goda råd och praktisk information och med minimal insats gör du den personlig utifrån din partners sjukdomsförlopp. Därför får du den rätta hjälpen och de bästa tipsen när tiden är rätt för Dig. Det kan göra stor skillnad, så att du sparar på energin och orkar hålla dig pigg och stark så länge som möjligt.
Informationsutbud i två delar:

Nationell information
Här får du tillgång till forskning och fakta om demenssjukdomar – ett gediget innehåll som är noggrant kvalitetsgranskat. Ju mer kunskap du har om din närståendes situation desto större möjlighet för dig att ge ett riktigt bra anhörigstöd!


Lokal information
I Demenslotsens ”Nära dig”-avsnitt får du lättillgänglig information om vad din kommun erbjuder i form av t ex dagverksamhet, anhörigutbildningar och kontaktvägar. Det blir enklare att hålla koll och du missar inget som kan hjälpa dig att hjälpa din närstående.