Mitt i livet – med sjuk förälder

Det är ingen idé att skönmåla det. Att befinna sig kring 50 och ha egen familj, fullt upp med jobb och hem och egna hälsoutmaningar och samtidigt vilja finnas där för en förälder som diagnostiserats med en demenssjukdom… det är inget enkelt livspussel. Det är ett tusenbitarspussel där ingen bit tycks sitta rätt ihop med någon annan.
En del kallar det sandwich-perioden, framför allt kvinnor som hamnar mitt emellan olika familjemedlemmar och närstående som behöver tid, uppmärksamhet, hjälp och kärlek. Och som måste trolla med resurser som inte alltid räcker till.

Är du en av dessa kvinnor, eller känner du helt enkelt bara igen dig? Demenslotsen kan inte hjälpa dig med din kärleksrelation eller med unga vuxna barn eller tonåringar. Vi kan inte hjälpa dig med din karriär. Men vi KAN hjälpa dig i ditt uppdrag som anhörig till en sjuk förälder. Och får du stöttning på en av alla frontlinjer så kanske även andra utmaningar upplevs som lite lättare.

Hos oss hittar du den samlade kraft och information som behövs i olika skeden av din förälders sjukdomsresa. Du behöver inte leta i blindo, du behöver inte känna dig dåligt påläst eller tyngas av skuldkänslor för att du inte vet vad du kan göra. Vi finns för Dig – så att du kan finnas för din sjuka förälder. Så att du kan få bättre förutsättningar att hålla dig själv frisk när allt snurrar i hundra.
Informationsutbud i två delar:

Nationell information
Här får du tillgång till forskning och fakta om demenssjukdomar – ett gediget innehåll som är noggrant kvalitetsgranskat. Ju mer kunskap du har om din närståendes situation desto större möjlighet för dig att ge ett riktigt bra anhörigstöd!


Lokal information
I Demenslotsens ”Nära dig”-avsnitt får du lättillgänglig information om vad din kommun erbjuder i form av t ex dagverksamhet, anhörigutbildningar och kontaktvägar. Det blir enklare att hålla koll och du missar inget som kan hjälpa dig att hjälpa din närstående.