En ny digital vägvisare för anhöriga

Demenslotsen bygger på erfarenheter och kunskap från de som själva är anhöriga till en person med demenssjukdom och från medarbetare som möter anhöriga i sina yrkesroller. Den digitala vägvisaren är framtagen utifrån ett samarbete med Vård och omsorgsförvaltningen i Helsingborg och En bra plats.

En bra plats drivs av företaget Nadio Scandinavia AB som sedan år 2008 arbetar med tjänster för välfärdsteknologi och eHälsa. Via den digitala plattformen En bra plats kan kommuner och landsting erbjuda anhöriga information, råd och stöd samt ett nätverk med andra i liknande situation på nätet. Genom Demenslotsen erbjudes anhöriga till personer med demenssjukdom en vägvisare framtaget för den här specifika målgruppen.

Maria Cavalli har personlig erfarenhet av att leva nära en person med demenssjukdom då hennes pappa fick Alzheimer när Maria var 15 år. Att hjälpa anhöriga till personer med demenssjukdom har därefter varit en stark drivkraft. När Marias pappa blev sjuk saknade hon stöd för hur hon skulle hantera sin oro, men också konkreta redskap för hur hon skulle kunna ta hand om både sin pappa och sig själv. Något som nu finns att tillgå genom Demenslotsen. Läs mer om utvecklingen av Demenslotsen:

Läs mer på Vård- och Omsorgsförvaltningen i Helsingborgs hemsida: https://vardochomsorg.helsingborg.se/demenslotsen-ger-anhoriga-ratt-stod-vid-ratt-tid/

© 2022 Nadio