Ung anhörig – hur tacklar du en demenssjukdom i familjen?

Det finns många ungdomar under tjugo år som befinner sig i en familjesituation där en av föräldrarna fått en demenssjukdom. Är du en av dessa unga anhöriga?

Vi vet av egen erfarenhet och från andras berättelser att det kan kännas som att man förlorar sin förälder i förtid, att mamma eller pappa dör utan att fysiskt dö, att bara kroppen är kvar. Vi vet också att det finns oceaner av stora och svårhanterade känslor hos unga anhöriga… skuld och skam, ilska, ledsenhet, sorg, ångest, oro, ensamhet – ett fritt fall när man som mest behöver en stadig grund att stå på. När man behöver föräldrar som kan allt, vet allt och visar vägen in i vuxenlivet. Det ska verkligen inte vara tvärtom.

Demenslotsen vill se Dig som ung anhörig lika mycket som vi vill se andra åldersgrupper av anhöriga. Vi har designat lotsen så att du kan anpassa den efter din situation och få stöd och hjälp på det sätt som just du behöver. Vi hoppas att du har många i din närhet som hjälper dig igenom det svåra – en till förälder, vänner, mentorer, släktingar, en hund eller katt. VEM som ger dig styrka i stunder av vilsenhet är inte så noga egentligen, det viktiga är att du vågar ta emot den. Visa dig svag och liten. Du måste nämligen inte bli stor, stark och vuxen i och med att din förälder blivit sjuk. Du måste bara hitta din egen väg i allt det nya, så som man alltid måste som ung.

Låt Demenslotsen peka på förslag och lösningar om du går vilse, vår hand har styrkan att hålla i många på samma gång.
Informationsutbud i två delar:

Nationell information
Här får du tillgång till forskning och fakta om demenssjukdomar – ett gediget innehåll som är noggrant kvalitetsgranskat. Ju mer kunskap du har om din närståendes situation desto större möjlighet för dig att ge ett riktigt bra anhörigstöd!


Lokal information
I Demenslotsens ”Nära dig”-avsnitt får du lättillgänglig information om vad din kommun erbjuder i form av t ex dagverksamhet, anhörigutbildningar och kontaktvägar. Det blir enklare att hålla koll och du missar inget som kan hjälpa dig att hjälpa din närstående.