Mailadress:
Lösenord:
 

EN NY DIGITAL VÄGVISARE
FÖR ANHÖRIGA


Välkommen till Demenslotsen! En digital vägvisare som ger dig som är anhörig relevant information när du behöver den. Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp.

Demenslotsen förser dig med stöd och vägledning allteftersom nya behov uppstår. Informationen som portioneras ut utgår från 16 olika avsnitt. Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende.

Du får tillgång till Demenslotsen genom att använda ett aktiveringskort eller genom att använda ditt personnummer i inloggningen till höger.

Demenslotsen bygger på erfarenheter och kunskap från de som själva är anhöriga till en person med demenssjukdom och från medarbetare som möter anhöriga i sina yrkesroller. Vägledaren är inte färdig utan utvecklas ständigt och under funktionen "Ditt behov" kan du berätta om vad du behöver vid just det avsnittet. Demenslotsen är framtagen utifrån ett samarbete med det digitala anhörigstödet En bra plats och Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg, läs mer under om oss.

Aktiveringskort

Har du fått ett aktiveringskort kan du använda det här för att starta Demenslotsen.

Använd aktiveringskort

Personnummer

Saknar du ett aktiveringskort kan du använda dig av ditt personnummer för att starta Demenslotsen.

Använd personnummer


Här hittar du Demenslotsen


BAKGRUND
Demenslotsen är framtagen utifrån ett samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg och En bra plats. En bra plats drivs av företaget Nadio Scandinavia AB som sedan år 2008 arbetar med tjänster för välfärdsteknologi och eHälsa.
Läs mer här